ความเห็น 897626

World cafe สภากาแฟ ใน Mini UKM ครั้งที่ ๒

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านพี่ ผอ.ประจักษ์ ขอบพระคุณครับ ภาพกิจกรรมเด็กๆน่าส่งเสริมครับ