ความเห็น 891617

เรื่อง ของ "หอย"

ภูษณิศา เพชรสินลา
IP: xxx.15.183.25
เขียนเมื่อ 

อยากทราบคุณประโยชน์ของหอยแครงว่ามีคุณค่าทางอาหารหรือมีประโยชน์อะไรบ้างและถ้ารับประทานมากๆจะป็นอันตรายหรือไม่เพราะเป็นคนคนที่ชอบรับประทานหอยแครงมากค่ะ