ความเห็น


เรียนท่านที่สนใจโปรแกรมผลิตสื่อทุกท่าน เมื่อใช้แล้วมีข้อเสนอแนะอย่างไรกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย ทางสพท.แพร่ เขต 1 ได้พัฒนาครูให้สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ในการผลิตสื่อมา 2 ปีการศึกษาแล้ว มีความภาคภูมิใจที่ครูใช้สื่อดังกล่าวแล้ว นำไปทำรายงานขอเป็นผลงานทางวิชาการให้มีความก้าวหน้าสูงขึ้น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี