ความเห็น 88345

ไม่เขียนอย่างน้อยก็ขอให้อ่าน

เขียนเมื่อ 

ไม่เขียนอย่างน้อยก็ขอให้อ่านค่ะ (Read for Life)

ขอบคุณค่ะอาจารย์ ^__^