ความเห็น 874079

เรื่องสำคัญที่คนไทยพุทธต้องรู้

เขียนเมื่อ 

มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ของพวกเติร์กสมัยที่บุกเข้า นาลันทา ว่า...

พวกเติร์กคิดว่านาลันทาเป็นป้อมปราการแห่งหนึ่ง ทหารเติร์กพังประตูเข้าไปโดยปราศจากการต่อต้านใดๆ ภายในมีนักรบหัวโล้นห่มผ้าสีเหลือง นักรบในป้อมเหล่านั้น นั่งสงบนิ่งกันเป็นกลุ่มๆครั้นทหารเอาดาบฟันหัวขาดกระเด็นไปทีละคน นักรบเหล่านั้นก็มิได้มีความเกรงกลัวก็พากันนั่งสงบให้ทหารตัดหัวไปทีละคน จนหมดสิ้นไป

มินฮัช(Minhaj) นักประวัติศาสตร์ มุสลิมได้เล่าถึงโมฮัมเม็ด บุขเตียร์(Mohammed Bukhtiar) ทำลายเมืองๆหนึ่ง ในแคว้นพิหารตะวันตกซึ่งเป็นแหล่งวิชาการ ของพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่ง เมืองนี้ก็คือ นาลันทา

ข้อมูลบางแหล่งว่า พวกมุสลิมซึ่งมีแม่ทัพชื่อบักตยาร์ ขิลจิ พร้อมทหาร200 คน บุกเข้ามาฆ่าพระสงฆ์ องค์แล้วองค์เล่าแต่พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นก็ยังคงนั่งกันเฉย ไม่ลุกหนีไม่ต่อสู้.บางท่านเล่าถึง การบุกโจมตีนาลันทา ว่า

“ป้อมปราการที่นี่ ช่างน่าแปลก นักรบทุกคน ล้วนแต่นุ่งห่มสีเหลืองโกน

หัวโล้น ไม่มีอาวุธในมือ นั่งกันอยู่เป็นแถวๆ เมื่อเราบุกเข้าไปถึง ก็ไม่ลุก

หนีไม่ต่อสู้ เมื่อเราเอามีดฟันคอขาด คนแล้วคนเล่า ก็ยังนั่งกันอยู่เฉยๆ

ไม่ร้องขอชีวิต ไม่โอดครวญ”

ตารนาถ กล่าวว่า มุสลิมได้สร้างความพินาศย่อยยับ ให้แก่นาลันทา, โดยฆ่าพระภิกษุ อย่างเหี้ยมเกรียม บุกรุกทำลาย จุดไฟเผาจนนาลันทา กลายสภาพ เป็นเถ้าถ่านไป ในที่สุด.พวกมุสลิม ยังได้เผาทำลาย ตำรับตำรา

ต่างๆในทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยนาลันทา จนหมดสิ้น.

กล่าวกันว่า เผาตำรับตำราอยู่ถึง 3 เดือน จึงได้เผาหมด.นอกจากนี้มุสลิม ยังเอาไฟคอกพระภิกษุโดยหวังจะให้ตายให้หมด แต่ก็ยังมี พระส่วนน้อยที่หนีไปได้ โดยหนีเข้าไปอยู่ในธิเบตบ้าง เนปาลบ้าง.เมื่อได้ฆ่าและเผาแล้ว พวกมุสลิมยังได้ขนเอาทรัพย์สมบัติ อันมหาศาลไปด้วย.มุสลิมนั้นหวังจะทำลาย พระพุทธศาสนา ให้หมดสิ้น ไปจากอินเดีย.

ที่มา:http://gotoknow.org/blog/peacewarrior/93320