ความเห็น 86394

About schmidt

เขียนเมื่อ 
  • ดิฉันมีคุณพ่ออายุ 60+ ค่ะ
  • ดิฉันได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านน้อยมาก เพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้นค่ะ
  • แต่เกือบทุกวัน จะโทร.หาท่านค่ะ
  • เขียนบันทึกนี้ได้ดีค่ะ ทำให้คิดถึงผู้ใหญ่ที่เรานับถืออีกหลายท่านค่ะ เราไม่ควรลืมเค้าค่ะ