ความเห็น 852290

ความเป็นไปได้ในการจัดการความรู้ของผู้ป่วย

สุนันทา สวรรค์ปัญญาเลิศ
IP: xxx.25.129.104
เขียนเมื่อ 

ขอคำแนะนำ ตัวอย่าง หรือ S/W ที่จะทำมาทำระบบ expert system คะ

เคยเห็นตัวอย่างที่ต่างประเทศใช้ทำ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะ แต่จำชื่อ S/W ไม่ได้

ขอพระคุณมากค่ะ