ความเห็น 839229

ความเป็นไปได้ในการจัดการความรู้ของผู้ป่วย

จ่าเอกชาญยุทธ ศรีนวลจันทร์
IP: xxx.149.25.233
เขียนเมื่อ 

อยากได้ข้อมูลความรู้เรื่องการจัดการความรู้เรื่องโรคเบาหวานสู่การปฏิบัติเพื่อนำมาประกอบการทำวิจัย