ความเห็น 834141

จากสังคมฐานความรู้ (โลภ) สู่สังคมฐานเมตตา (ธรรม)

บีเวอร์
IP: xxx.28.78.42
เขียนเมื่อ 

อ่านยากนะครับ น่าจะแบ่งวรรคตอนหน่อย