ความเห็น 8317

"Milblog" บล็อกของทหารแนวหน้า

สุนทรี
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 

บางครั้งความกดดันก็ช่วยเป็นพลักดันให้บางคนทำอะไรสักอย่างได้นะคะ หากคนผู้นั้นไม่มีแรงจูงใจในการทำในสิ่งนั้น แต่ถ้าคน ๆ นั้นตระหนักในหน้าที่ของเขาเอง ก็คงจะทำให้ความรับผิดชอบเป็นแรงจูงใจได้
การคิดว่า "ถ้าวันนี้เราจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว เราจะทำประโยชน์อะไรให้กับตัวเราเองหรือสังคมรอบข้างได้บ้าง " นี่คือการสร้างแรงจูงใจภายในจากตัวเราเองในการทำสิ่งต่าง ๆ  ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เรากระตือรือร้นในการทำสิ่งต่าง ๆ นะคะ