ความเห็น 81644

การทำงานคือการปฏิบัติธรรม : ความสุขของคนทำงาน

เขียนเมื่อ 
  • สงสัยว่าทำไมมี "กรอบสีขาว" และ "กรอบสีฟ้า" ในข้อคิดเห็น
  • ท่านอาจาย์ธวัชชัย กับ ท่านอาจารย์จันทวรรณ คงสนุกกับการปรับปรุง G2K
  • "ใช้ไป ปรับไป" ...สนุกดีครับ