ความเห็น 81486

ดวงเด่น นาคสีหราช : ขอกราบเท้าท่านอาจารย์นพอันเป็นที่รักของศิษย์

เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์เเหววมากค่ะและหนูรู้สึกซาบซึ้งมากค่ะ ขอบคุณค่ะอาจารย์