ความเห็น 81476

ดวงเด่น นาคสีหราช : ขอกราบเท้าท่านอาจารย์นพอันเป็นที่รักของศิษย์

เขียนเมื่อ 
  • ผู้เขียนขอขอบพระคุณพี่รัตน์อย่างสูงค่ะที่ช่วยนำมาลงให้ในหน้านี้...ขอบคุณจากใจค่ะ เนื่องด้วยผู้เขียนทำpass word หายไปจึงไม่สามารถเขียนลงได้ในทันทีค่ะ....