ความเห็น 80739

เวลา...ยาเสพติด วิทยานิพนธ์ และชุมชนเข้มแข็ง

เขียนเมื่อ 
"ก่อบรรลัยใส่ฉัน" เป็นคำแปลที่ได้คำจำกัดความที่โดนใจมาก ๆ เลยครับ เพราะระบบ Globalization มีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์ครับ แต่สำหรับประเทศไทยจะรู้สึกว่าโทษมหันต์จะเยอะกว่าคุณอนันต์ครับ ขออภัยนะครับท่านอาจารย์ที่ไม่ค่อยได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ ผมได้รับไปรษณียบัตรเรื่อง "อดทน" ของอาจารย์แล้วครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ