ความเห็น 798676

ทฤษฎีของ Mc Gregor และ ทฤษฎีของพระพุทธเจ้า

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับพี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ทำที่คิดนี่ เรียกว่า ลบหรือบวก แต่ที่แน่ๆ ผมว่าผมทำถูก คิดถูกทางพอสมควรนะครับ :)