ความเห็น 798660

ทฤษฎีของ Mc Gregor และ ทฤษฎีของพระพุทธเจ้า

เขียนเมื่อ 

คิดอย่าง โยนิโสมนสิการ (คิดถูกทาง) ประกอบด้วยทุกๆ ครั้ง ถุกที่สุดค่ะ
พี่เดินแนวนี้มาตลอดค่ะ