ความเห็น 798612

ทฤษฎีของ Mc Gregor และ ทฤษฎีของพระพุทธเจ้า

เขียนเมื่อ 

 โมกขธรรม คำแปล น. ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น หมายถึง พระนิพพาน. ที่มา (1)