ความเห็น 798609

ทฤษฎีของ Mc Gregor และ ทฤษฎีของพระพุทธเจ้า

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคนไม่มีรากมากๆครับ ใบไม้สีเขียวๆ ดูแล้วสบายตาดีนะครับ ดอกโมกข์ ดีนะครับ นึกถึง โมกขธรรม