ความเห็น 797637

ทฤษฎีของ Mc Gregor และ ทฤษฎีของพระพุทธเจ้า

เขียนเมื่อ 

+ น้องกวินค่ะ....เจ้าโย่งวินทุกที.....

+ พี่อ๋อยว่า...ดีเลวก็มองมันทั้งสองอย่างนั่นแหละ...

+ พี่ว่าพี่คิดเหมือนกวินนั่นแหละ....มองตามสภาพจริง...

+ แต่เมื่อรู้แล้วก็ต้องเดินตามทางสายกลางค่ะ

+ อิ อิ.....