ความเห็น 797585

ทฤษฎีของ Mc Gregor และ ทฤษฎีของพระพุทธเจ้า

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับมาคนแรกเลยนะพี่โย่ง