ความเห็น 786965

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 10 IT4LM : Video Streaming

เขียนเมื่อ 

รูปนะคะจะได้ยิ้ม    ให้ 2ภาพเลย         

1dscn1024

 

 B