ความเห็น 78652

บันทึกสุดท้ายของ ดร.วรฑา วัฒนะชยังกูร (อภิวัฒน์ วัฒนางกูร)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อยากอ่านมานานแล้ว แต่ไม่มีโอกาสซักที เพราะว่าเมื่อก่อนก็บ้างานแบบ 7 days / week ก็กลัวๆ จะไปเร็วอยู่เหมือนกัน

ก็ดีครับ เอาไว้เตือนตัวเอง ได้ดีมากเลย