ความเห็น 78233

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ โดย อ.วิจารณ์

เพ็ญนิดา
IP: xxx.100.117.23
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.วิจารณ์  พานิช

        ทราบว่าสคส.จะจัดมหกรรมความรู้แห่งชาติในช่วงต้นเดือนตุลาคม   แต่ไม่ทราบรายละเอียดรบกวนทางสคส.ส่งหนังสือมาที่ศูนย์อนามัยที่6 ถ.ศรีจันทร์อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อจะได้ขออนุมัติมาเข้าร่วมงานตลาดนัดความรู็้้้้้้้้้้้้  ขอบพระคุณมากค่ะ่