ความเห็น 77757

Office KM : 8. ขอบคุณชาว Office KM และทีม QAU

เขียนเมื่อ 
     ขอบคุณพี่บอย และชาว OKM ทุกท่านเช่นกันค่ะ  ที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง