ความเห็น 777542

ถ้อยคำดีๆจากใจที่งดงาม "กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตปัญญา" ภาคใต้

เขียนเมื่อ 
  • เข้ามาอ่านแล้ว สุขใจค่ะ
  • มีกำลังใจให้ต่อสู้กับงาน
  • สังคมต้องการความดี คนดีดี
  • ขอบคุณค่ะ