ความเห็น 777470

ถ้อยคำดีๆจากใจที่งดงาม "กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตปัญญา" ภาคใต้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

อ่านถ้อยคำดีๆ เบาๆ แล้ว สบายใจ หายเครียด จากสภาพรอบกายเยอะเลย ขอบคุณ ขอบคุณ