ความเห็น 777469

ถ้อยคำดีๆจากใจที่งดงาม "กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตปัญญา" ภาคใต้

เขียนเมื่อ 

+ สวัสดีค่ะ...

+ อ่านไปยิ้มไป....

+ นึกจิตนาการ..อาการของคนเขียน...

+ แต่ละคนคง...เขียนด้วยใจที่เป็นสุข...

+ เพราะคนอ่านยังเป็นสุขเลยค่ะ...

+ วันนี้สบายดีนะค่ะ...