ความเห็น 772647

ศ. ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ถก KM กับ สมศ. (1)

ครูน้อย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียน อ. สมหวัง

ขอถามว่าเกณฑ์การประเมินคุณภาพมีเกณฑ์อะไรบ้าง รู้สึกสลดใจและสงสารประเทสชาติมากที่ สมศประเมินแต่ละโรงเรียนแล้วมักจะผ่านทั้งๆที่การประเมินวัดผล nt ที่ผ่านมา ผลการเรียนของนักเรียนตกต่ำลงทุกปี ซึ่งสวนทางกับครู ปรากฏว่าทุกวันนี้ครูที่ทำผลงาน คศ๓ ผ่านกันเป็นว่าเล่นแต่คุณภาพเด็กตกต่ำ ช่วยกันล้างผลายเงินภาษีประชาชนอย่างน่าสังเวช และลามปรามไปถึง รร แข่งกันรับประเมินเป็น รร พระราชทาน เสียเงินเสียทองผู้บริหารเกณฑ์แรงงานครูไปจัดฉาก สร้างเอกสาร ไม่ต้องสอนหนังสือกันแล้ว เอาเปรียบเด็กมากเกินไป

ขอเสนอแนะว่า

๑ ให้มาตรวจประเมินการเรียนการสอนของครู ไม่ใช่เอกสาร

๒ กรรมการ สมศควรมาพูดคุยกับครูถึงเรื่องการทำงานว่ามีความสุขหรือไม่ ถูกข่มเหงรังเกหรือไม่ ช่วยสร้างหลักฐานเท็จให้ รร หรือไม่ ครูถูกบังคับปล่อยเกรดให้เด็กบางคนที่ผู้ปกครองมีบุญคุรกับ รร หรือไม่ ฯลน

๓ มีการเตี้ยมข้อมูลกันหรือไม่ เท่าที่ผ่านมา รร แอบนัดแนะกับเด็กทำว่ามา รร แต่ เช้า กรรมการมาสุ่ม นักเรียนแบ่งกันว่าเด็กคนนี้ตอบคำถามไหน เด็กยังดูถูก รร ต่อไปครูจะสอนหนังสือเด็กได้อย่างไร ในเมื่อ รร จัดฉากให้เด็กตอบคำถาม

เป็นครูมา จนจะเกษียนแล้วจึงกล้าเขียนความคับแค้นใจในอาชีพครุ สงสารประเทสชาติ

หวังว่าอ. สมหวังในฐานะที่เป็นประธานคงมีจิตกุศลสงสารเด็ก หรืออย่างน้อยเห็นแก่ประเทสชาติ เราแก่ๆกันแล้วอีกไม่นานก็จะตายจากโลกไป ควรหาทางให้ครูสอนนักเรียนให้มีวิชาความรู้ มีคุณธรรม ให้เด้กมีอนาคตที่ดี