ความเห็น 76824

การเปิดใจกับกรอบความคิดที่ยืดหยุ่น สู่ทางสายกลาง

เขียนเมื่อ 
  • 9 เดือนกว่าครับถึงมีข้อคิดเห็น ขอขอบคุณนาย อุทัย อาวรณ์ ครับ
  • ในโลกของเรา สิ่งต่างๆ มักจะมีคู่ของมันเสมอ