ความเห็น 76172

เล่าเรื่องด้วยภาพ

เขียนเมื่อ 
ไม่ค่อยจะสะออนหมา เท่าไหร่ แต่ก็ชอบอ่านค่ะ