ความเห็น 7593

พ่อผมมี Blog เองแล้ว

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.194
เขียนเมื่อ 
     พีลองเปิด Blog แล้วเล่าถึงประสบการณ์ความสำเร็จในชีวิต หรือการทำงาน เขียนเป็นเรื่องเล่า (Storytelling) เชิงบวก หรือเชิงสร้างสรรค์ เน้นจากที่ได้ลงมือทำมาแล้ว ก็จะเป็นครอบครัวทีมีการจัดการความรู้ร่วมกัน แม้จะอยู่คนละที่ ลองดูนะ พี่ลองอ่านรายละเอียดวิธีการใช้ที่ อ.ดร.จันทวรรณ ได้แนะนำไว้ได้ โดยดูที่ http://gotoknow.org/help ครับ