ความเห็น 7592

พ่อผมมี Blog เองแล้ว

คุณอรชร (อร) หนูนุ่น
IP: xxx.147.16.42
เขียนเมื่อ 

ใหญ่ น้องรัก 

พี่ภูมิใจในตัวคุณพ่อและน้องๆ เสมอ พี่อาจจะมีเวลาให้กับทุกๆ คนน้อยกว่าใคร เพราะภารกิจการงานที่รัดตัวมากมาย และเป็นคนที่ต้องเดินทางอยู่เสมอๆ แม้จะเลือกย้ายจากพัทยา มาภูเก็ตแล้ว ก็ยังหาซอกเวลาเล็กๆ กลับบ้านไม่ได้ ได้แต่คุยกับคุณพ่อทางโทรศัทพ์ สัญญาว่าจะกล่อมเกลาความคิดและประสบการณ์ให้อ่านกันนะคะ  ... จากคุณป้าน้อง Dame, น้อง Best และน้องขิง ค่ะ