ความเห็น 7550

น้ำท่วมที่ปริก

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.124
เขียนเมื่อ 

     สำหรับที่พัทลุง ผมเห็นความแข็งแกร่งของ อปท.เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ อบต.เพราะเครื่องมือและกำลังคนน้อย แต่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหามาก อย่างที่ท่านว่าไว้ครับ "เพราะโชคดีที่มีชุมชนเป็นเพื่อน พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนในเป็นพลังหนุนเสริมการทำงานของเรา" ผมยังได้แอบชื่นชมไว้ที่บันทึก ฝนตกหลักและน้ำท่วมคราวนี้ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง และอีกหลายบันทึกที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมครั้งนี้ครับ