ความเห็น 750871

ดอกทอง

เขียนเมื่อ 

คำ คือคำลาว ทอง คือคำมอญ ทั้งสองคำแปลว่าทอง ผมจึงไม่คิดว่าทองคำจะแปลว่ามันสีเหลืองนะครับ

ขอบคุณมากๆครับ คุณ เวิ้งหมาบ้า สำหรับความรู้เรื่องรากเหง้าของคำ มีประโยชน์มากๆ ครับ