ความเห็น 750137

ชีวิตกับความสุข

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.Handy ที่เคารพ

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
ความสุข ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ณ ขณะนี้เป็นความสุขในขั้นที่ 1 กับ 2 สลับผลัดเปลี่ยนกันไป ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ได้ทำไปค่ะ ส่วนสุขขั้นที่ 3 ก็พยายามพัฒนาค่ะ...เรียนรู้และพัฒนาต่อไปค่ะอาจารย์