ความเห็น 7465

ประสบการณ์ในการจัดประชุม KM เพื่อขยายผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.41
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ   ที่จริงน่าจะมีการวางแผนการนำไปใช้   แล้วมีการกลับมาเล่าว่าเอาไปใช้อย่างไร   ได้ผลหรือไม่ได้ผล อย่างไร

ผมอยากทราบข่าวจาก มรภ. อื่นๆ ด้วยครับ    อยากให้เข้ามาเขียนเล่าแบบนี้

วิจารณ์ พานิช