ความเห็น 7215

น้ำท่วมเข้าตัวเมืองหาดใหญ่แล้ว

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.7
เขียนเมื่อ 
     ที่ผมอยู่ (อ.บางแก้ว) ฝนหยุดตก แต่น้ำเหนือมาถึง ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ที่หน้าบ้านพ่อ น้ำเกือบจะเข้าบ้าน กำลังเตรียมการอยู่ครับ