ความเห็น 7213

น้ำท่วมเข้าตัวเมืองหาดใหญ่แล้ว

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.7
เขียนเมื่อ 
     อาจารย์ครับ แล้วที่อาจารย์ธวัชชัยฯ บอกไว้ที่บันทึกรายงานสถานการณ์น้ำท่วม (สด) ว่าออกไปซื้ออาหารมาตุนไว้ กลับมายังครับ เป็นห่วงครับ