ความเห็น 7212

รายงานสถานการณ์น้ำท่วม (สด)

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.7
เขียนเมื่อ 

     รายงานผลการตรวจอากาศ เวลา 19.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2548

     จังหวัดพัทลุง ลมสงบ มีเมฆเต็มท้องฟ้า/มีฝนตกต่อเนื่อง ตกหนักมาก ปริมาณฝนตั้งแต่เวลา 07.00 น.ถึง 19.00 น.วันนี้ มีปริมาณ 91.4 มม.