ความเห็น 7200

รายงานสถานการณ์น้ำท่วม (สด)

ข่าวจาก ประภาส ชูพูล สวท.พัทลุง 98.0 MHz
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

สถานการณ์น้ำท่วมที่พัทลุง ระลอกที่ 3 ยังไม่คลี่คลายน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดทะลักท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรในจังหวัดพัทลุง ทั้ง 10 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ ทางจังหวัดระดมทุกฝ่ายเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

   จากเหตุการณ์ฝนตกหนัก ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2548 เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ (16 ธันวาคม 2548) ส่งผลให้น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัด ทะลักท่วมบ้านเรือนราษฎร ในจังหวัดพัทลุงทั้ง 10 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ 64 ตำบล 520 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 61,748 ครัวเรือน 115,167 คน เสียชีวิต 1 คน มีการอพยพราษฎร จำนวน 300 ครอบครัว บ้านเรือนราษฎรเสียหาย 7 หลัง เนื่องจากคลื่นลมในทะเลสาบมีกำลังแรง สัตว์เลี้ยงเสียหายประมาณ 8,000 ตัว ทางด้านนายอำนวย จันทรัฐ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงกล่าวว่า ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่มจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ โดยการการแจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ราษฎรที่เดือนร้อนไปแล้ว จำนวน 15,446 ชุด พร้อมทั้งสนับสนุนกระสอบทรายกั้นน้ำ 5,500 ถุง ผ้าห่มกันหนาว 1,090 ผืน แจกจ่ายอาหารสัตว์ 78,920 กิโลกรัม จัดส่งเรือท้องแบนออกช่วยเหลือประชาชน จำนวน 34 ลำ สำหรับเส้นทางการคมนาคม ขณะนี้ ถนนเพชรเกษมพัทลุง-ตรัง มีน้ำท่วมผิวจราจรในหลายจุด โดยเฉพาะที่บริเวณบ้านนา ตำบลบ้านนา กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ รถทุกชนิด ไม่สามารถสัญจรได้ ขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน ส่วนผู้ที่มีความจำเป็นเดินทางผ่านจังหวัดพัทลุง สามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่แขวงการทางจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074-613327, 074-613027