ความเห็น 716875

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

เราเติบโต กับ KM ที่ยิ่งใหญ่

(ได้ไหมครับน้องโย่ง)