ความเห็น 716512

โรงเรียนที่ไม่เสียเงินนะ...มีไหม

เขียนเมื่อ 

จากการที่ครูนกไปเยี่ยมบ้าน...ก็พบคำปรับทุกข์จากผู้ปกครองมากมาย

  • การศึกษาฟรี...ฟรี100% คงจะจัดและพัฒนาไปได้ยาก
  • คงทำได้ในลักษณะให้มีค่าใช้จ่ายที่จำเป็น..และลดสิ่งฟุ่มเฟือยให้น้อยลง
  • ที่สำคัญอยากให้ทุกคน ทุกครอบครัวร่วมกันสร้างจิตสำนึกของการใช้สอยอย่างประหยัด....กระดาษ น้ำไฟ...ทำทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน...อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพวกสาธารณูปโภคลดลงได้...แต่ที่เจอด้วยประสบการณ์เยาวชนต้องได้รับการปลูกฝังด้านนี้อีกเยอะ
  • สรุป...ร่วมด้วยช่วยกันค่ะในยุคข้าวยากหมากแพง