ความเห็น 716486

โรงเรียนที่ไม่เสียเงินนะ...มีไหม

เขียนเมื่อ 

เพราะเหตุ เป็นปัจจัย การศึกษาไทย จึงเป็นเช่นนี้

ท่านเคยพบเห็นไหม จบวิศวะ ตกงาน (ไสมารถสร้างงานเองได้) น่าสมเพช