ความเห็น 714988

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

เพ่งพินิจคิดไปให้วกวน

(ให้ทำอย่างอื่นไม่ได้หรอคุณครูโย่ง  ตกภาษาไทยอ่ะ)..^_^...