ความเห็น 714401

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

พรหมลิขิต นำพา มาขานไข

ช่วยกันแต่งกาพย์กลอน เพื่อสอนใจ

อวยพรให้ มีความสุข กันทุกคน