ความเห็น 714285

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

ทั้งหมดนี้คือสาระของชีวิต