ความเห็น 713584

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมด้นกลอนสด ๆ กับครูโย่งครับ

เขียนเมื่อ 

เติมความสุข ใครมีทุกข์ ช่วยแบ่งเบา อิอิ