ความเห็น 7

Hack จริงไม่ล้อเล่น

จันทวรรณ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

การใช้ Anti-Spam Graphic ที่เป็นตัวเลขห้าหลักใน MemeExpress ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการป้องกันเบื้องต้นของการพยายามเจาะระบบ