ความเห็น 68415

เมตตาแบบหายใจออก

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ดวงเด่น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ขั้นแรกขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของอาจารย์ดวงเด่นที่สนใจปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุน้อยๆ (ดูจากภาพ + ประวัติ) > สาธุ สาธุ สาธุ

เรียนเสนอให้ลองกำหนดลมหายใจต่อไปจนถึง "เมตตาแบบหายใจออก" ครับ...

  • ถ้าได้สัปปายะ (บาลี = เป็นที่สบาย / เหมาะสม / optimal) น่าจะทำให้ได้รับอานิสงส์ (กำไร) เต็มที่