ความเห็น 67679

ชีวิตที่พอเพียง : 100. เรียนรู้จาก ศ. ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต

เขียนเมื่อ 
    ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ .. เข้ามาอ่านผ่านเครื่องในห้องฝึกอบรมหลักสูตร นี้ ที่ มช. ครับ   
    บันทึกอย่างนี้ยิ่งยาวยิ่งดีครับผม  มีคุณค่ามาก